Suriye, İç Savaş ve Mülteci Sorunu

3
83

2011 yılında Suriye halkının özgürlük talepleri start alan ayaklanmalar karşısında rejimin şiddet yoluna başvurması, Suriye’nin jeopolitik öneminden dolayı birden çok ülkenin dahil olması, Suriye’nin demografisinin karmaşık bir görünüme sahip olması gibi durumlar/gerekçeler, Suriye’deki sorunu katmerleştirmiş, ortaya Suriye iç savaşını çıkarmıştır. Suriye’deki iç savaş giderek şiddetlenmiş, içinden çıkılamaz bir veçheye bürünmüştür. Bu durum, bölge ülkelerinin siyasetine sirayet etmiş, Ortadoğu coğrafyasının güvenliğini tehdit edecek bir hale gelmiştir. Suriye’de Mart 2011’den sonra başlayan ve günümüzde halen etkisi devam eden krizin sonucunda 200 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Çevre ülkelere ve güvenli bölgelere olan sığınmacılarının rakamı birlikte düşündüğümüzde ortaya 10 milyona yakın Suriyeli’nin Suriye’de yaşayan iç savaştan etkilendiğini görürüz. Bu rakamın %75’i çocuklar ve kadınlardan oluşmaktadır. Bunların çoğu kampların dışında zor koşullar altında yaşamlarını sürmektedirler.

Suriye’de rejim ile halk arasındaki çatışmanın giderek kaotik hale gelmesi, birden çok rejim karşıtı oluşumun Suriye sorununa müdahil olması, Suriye sorununun çözümünü zorlaştırmıştır. İç savaşın devam etmesinde bir önemli faktör olarak bölgesel mücadeleye dahil olan birtakım küresel güçlerin meseleye müdahil olmasıdır. Rusya’nın, Çin’in, İran’ın soruna taraf olması, sorunun çözümünün kısa vadede gerçekleşmesinin önünde bir engel olarak görülmüştür. Günümüze geldiğimizde ise Suriye’de yaşanan dram halen devam etmektedir. İç savaşın sonucunda istikrarsızlaşan Suriye henüz kendi yaralarını sarmış durumda değil.

İç savaşın yarattığı en önemli sonuçlardan biri, Suriyelilerin kendi ülkelerini terk etmiş olmasıdır. İç savaştan kaçan, milyonları bulan sığınmacıları/mültecilerin dünyanın değişik yerlerine yaptıkları “umuda yolculuk”tur. İç savaşın bu yönü dikkat çekmiştir. Savaştan kaçan Suriyeli mülteciler daha iyi bir gelecek için yollara düşmüşlerdir. Bu yolculuk, beraberinde birçok sorunu doğurmuştur. Özellikle Avrupa’ya olan göçler, Avrupa ülkelerinin mültecilere yönelik politikaları, kimi yerlerde Suriyeli sığınmacılara/mültecilere yönelik ırkçı, pesimistik yaklaşımlar bu sorunların en görünenleri arasındadır.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin rakamlarına göre dünya, İkinci Dünya savaşından sonra en büyük mülteci akınıyla karşı karşıyadır. 2014 yılına kadar rakamların verdiği bilgiye göre 60 milyon insan yaşadıkları topraklarda maruz kaldıkları baskılardan, kötü şartlardan dolayı kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun 38 milyonu kendi ülkesini terk ederek başka ülkelerde mülteci olarak yaşamıştır. Suriye iç savaşından sonra mülteci sayısının

11 milyonu bulması Suriye’de yaşanan iç savaşın doğurduğu sonuçların ciddiyetini bize göstermesi bakımından önem arz etmiştir. İç savaştan kaçan 4 milyona yakın Suriyeli insan, Türkiye’ye, hd porno Irak’a, Lübnan’a, Ürdün’e sığınmıştır.

Suriye iç savaşından sonra yaşanan mültecilik akını, niceliksel olarak baktığımızda bugüne kadar yaşanan en büyük mülteci akını olmuştur. Bunun teşekkül etmesinde Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar, katliamlar etkili olmuştur. Yüzbinleri bulan mülteciler Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmek için yola düşmüşlerdir. Mülteci akını, Suriye’de yaşanan sorunsalın bölge ülkelerine sirayet etmesinde en önemli etmen olmuştur. Savaştan kaçan insan kitlesinin giderek büyümesi sonucunda sığınmacı/mülteci kabul eden ülkeler sorunu katlanma noktasında sorunlar yaşamışlardır.

Avrupa ülkelerinin Suriye iç savaştan kaçanları sınırlı sayıda kabul etmesi, komşu ülkelerin üzerindeki sığınmacı/mülteci yükünü daha arttırmaktadır. Bu durum uzun vadede değişmeyecek gibidir. Suriye’de devam iç savaş, Suriye rejiminin kendine muhalif kesimlerle/gruplarla girdiği mücadelenin porno izle gün geçtikçe devam etmesi, uluslararası toplumun/siyasetin soruna kayıtsız kalması gibi durumlar sorunun çözümünü gelecek vadede çözülmeyeceğini işaret etmektedir.

Muhammed Emin Birkan
Muhammed Emin Birkan Kimdir?
Muhammed Emin Birkan Nedir?
Emin Birkan

3 YORUMLAR

  1. Avrupa ülkelerinin Türkiye kadar duyarlı olmaması çok üzücü,düşmez kalkmaz bir Allah.Umarim en kısa sürede zulümleri biter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here