Değerli kimdiyo.com okuyucuları sizler için Mayıs ayında gerçekleşen olayları derlemeye çalıştık.

2 MAYIS 1519 İTALYA


Rönesans’a damgasını vuran sırlarla dolu tablolarıyla pek çok sanatçıya ilham olan mimar, filozof, mucit, ressam, matematik ve yazar kimliği yanında birçok alanda usta kabul kabul edilen Leonardo Da Vinci 67 yaşında öldü.

20 MAYIS 1799 SURİYE

Napolyon Mısır işgali zora girince ordusu ile Suriye’ye ilerleyip kilit bir nokta olan Akka’yı zapt etmek istedi. Mısır Seraskerliği ünvanını alarak bölgeye tayin edilen Cezzar Ahmed Paşa Fransızlara karşı koyarak muazzam bir savunma örneği gösterdi.Yeni kurulan Nizam-ı Cedid Ordusu ve Osmanlı donanmasını İstanbul’dan yetişmesi üzerine Napolyon kuşatmayı kaldırarak çekilmeye mecbur kaldı

25 MAYIS 1807 İSTANBUL


Yeniçeri 3.Selim’i tahtan etti. Batılı tarzda talimi reddeden yeniçeriler batı usulune göre kurulan Nizam-ı Cedid Ordusunu Kabakcı Mustafa liderliğinde isyan ettiler.Sonuç olarak 3.Selim tahtan indirilerek yerine 4.Mustafa getirilerek Nizam-ı Cedid Ordusu dağıtıldı.

28 MAYIS 1913 İSTANBUL

2.Meşrutiyetin ilanından sonra aydın kadınlar fikirlerini yansıta bilmek amacıyla ilk Türk Feminist teşkilat olarak görülen Teali-i Nisvan Cemiyetini (KADINLAR YÜKSELTME CEMİYETİ)kurdular.

15 Mayıs 1919 İSTANBUL


Son Padişah Vahdettin Mustafa Kemal ile Yıldız Sarayı’nın Küçük Mabeyn Köşkü’nde görüştü.Vahdettin Mustafa Kemal’e yanındaki tarih kitabını işaret ederek “Paşa, Paşa şimdiye kadar devlete çok himet ettin bunların hepsi artık bir kitaba girmiştir.Bunları unutun.Asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden önemli olabilir.Paşa, Paşa devleti kurtarabilirsin” dedi.

9 MAYIS 1935


Radikal kararların alındığı Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 4.kurultayı toplandı.Buna göre Arapça fırka yerine Fransızca parti kelimesinin kullanılmasına karar verildi.Ayrıca kurultayda Altı Ok daha detaylı şekilde irdelenip “partinin güddüğü bütün esaslar kemalizim prensipleridir” denilerek kemalizim terimi ilk kez ve resmen kullanılmış oldu.

18 MAYIS 1944 KIRIM


Sovyet lideri Stalin 2.Dünya sırasında Almanlarla iş birliği yaparak vatanlarına ihanet ettiklerini ileri sürdüğü Kırım Türklerini anavatanlarında sürgün etti. 4.yy itibaren Kırımı yurt edinen Tatarlar bir gecede evdelerinden zorla alınarak trenle bilmediklerini yerlere gönderildiler.

3 MAYIS 1979 İNGİLTERE


Birlişik Krallık tarihinde başbakan olarak en uzun iktidarda kalma başarısını gösteren sert mizaçı ve inatçı tavrıyla maruf neoliberal siyasetin uygulayıcısı Demir Lady lakablı Margaret Thatcher İngilterinin ve Avrupanın ilk kadın başbakanı oldu

13 MAYIS 1981 İTALYA


Gazeteci Abdi İpekçi’nin suikastçisi Mehmet Ali Ağca Vatikan’nın Aziz Petrus Meydanı’nda halkı selamladığı sırada Papa 2.Jean Paul’ü eski bir naiye ait tabancayla üç el ateş ederek yaraladı.Beş buçuk saat süren ameliyatta yoğun kan kaybına rağmen hayata tutunmayı başaran Papa dört gün sonra Ağca’yı afettiğini söyledi.

22 MAYIS 1981 ABD


Binger Oklahama olarak bilinen yaklaşık 1,5 km lik çapıyla dünyanın en büyük hortumlarından biri Amerikayı vurarak büyük bir fekalete sebeb olmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here