Mankurtlaşmadan Dirilişe

0
250

Türkiye , 2000’ li yıllar ile birlikte postmodernist kültür yapısına bürünmeye başlayarak kendi kültürel dinamiklerini yavaş yavaş kaybetmeye başladı .
Bu kayıplara ilk olrak genç nesillerini kurban verdi …
Ya peki 2000’li yıllardan önce durum nasıldı ?
Bizlerden önceki geçmiş kuşakların bir ideali vardı ve onlar bizlere göre her kesimiyle okuyan ,öğrenen, araştıran ve bizlere çok daha idealist gençlerdi .
Günümüzde geçmiş yıllarda yetişmiş olan idealist gençliği kaybettik .2000’li yıllarda doğmuş veya bu yıllarda gençliğine devam eden gençlik postmodern kültürün peşine takılıp adeta kendi asıl kültürünü unutup Cengiz Aytmatov ‘un Gün Olur Asra Bedel kitabında ki deyimiyle “Mankurtlaşmaya “ başladılar .

Ya peki nedir mankurtlaşma ?
Mankurtlaşma kendi öz kültürüne yabancılaşmaktır . Yeni nesil gençlikte adeta mankurtlaşarak kendi öz kimliğini unutmaya başladı …

Makurtlaşan gençliği nasıl diriteceğiz ?
Bu diriliş kolay olmayacak çünkü ülkemizde mankurtlaşmanın ilk tohumları cumhuriyetin kuruluş yıllarında yapılan eğitim reformları ile atıldı . Örneğin eğitim alanında yapılan harf devrimi ile birlikte sömürgeci eğitim sistemine geçilerek mankurtlaşmanın daha da güç kazanması sağlandı. Ve böylece mankurtlaşma adım adım güç kazanıp günümüzdeki postmodern /neoliberal kültürüde yanına alarak Müslüman Türk gençliğine bir darbe vurup medeniyetimizin ışığını söndürmeye çalıştı . Bizler bu saatten sonra medeniyetimizin ışığını söndürmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı mankurtlaşmayı boğarak dirilişimizin anahtarı olan “Diriliş Manifestomuz “ ile vereceğiz .

DİRİLİŞ MANİFESTOMUZ …
Bizler Müslüman türk gençliği olarak mankurtlaşmayı boğup idealist gençliği dirilteceğiz .
Diriliş için ilk çıkış noktamız tarihimizi öğrenmek olacak , sahte kahramanları unutup gerçek kahramanları yaşatacağız . Biz Müslüman Türkler olarak kimleriz,nerede yaşarız,nereden geldik ve neler yaptık bunların hepsini öğreneceğiz .Unutmayalım ki geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez …

 • Tarihi bilincimizi oluşturduktan sonra şunları gerçekleştireceğiz ;
 • İslamı doğru şekilde öğrenip , yaşayacağız .Hz.Muhammed (sav) ve dört halifenin İslami yol üzerinde bırakmış oldukları izlere basarak islamiyetin aydın yolunda ilerleyeceğiz .
 • Toplumumuzun ve medeniyetimizin bir parçası olan Osmanlıcayı ve yüce Kuran-ı Kerim’in dili olan Arapçayı öğrenip yolumuzu Kuran’nın aydın ışığı ile aydınlatıp huzura ulaşacağız . Arapça ve Osmanlıca öğrendikten sonra kültür dili olarak başka lisanlar öğrenmeyi kendimize amaç edineceğiz.
 • Beyinlerimizi meşgul eden ahmak düşüncelerin prangalarından kurtulup ilim öğrenmek ve yaymak için kütüphaneleri , laboratuarları , bilim merkezlerini tıklım tıklım doldurup araştırmalar yapacağız .
 • Batı dünyasının sadece teknolojisini izleyip kendimize yararlı olan bilgileri alıp uygulayacağız , batının kültür ve medeniyetinden oldukça uzağa kaçıp kendi kültürümüz ile hemhal olacağız.
 • Kant,marx,Descartes gibi düşünürlerin düşünceleri ile gurulanan değil İbn-i Sina,Farabi,Mevlana gibi düşünürlerin düşünceleri ile gururlanacağız.
 • Sadece Goethe ,Dostoyevski ,Voltaire okuyup anlayan değil aynı zamanda Necip Fazıl,Mehmet Akif,Cemil Meriç gibi üstadlarımızın eserlerini okuyup anlayarak yepyeni rotalar çizeceğiz.
 • Tüm insanlığın ,Müslümanların ve ülkemizin sorunları ile hemhal olup hep birlikte bu sorunlara çözüm arayacağız .
 • Her alanda yapacağımız çalışmalar ile ülkemizi,milletimizi ve ümmetimizi uluslar arası arenada başarı ile temsil edeceğiz .
 • Bu saydıklarımızı gerçekleştirerek kendi kültür,eğitim,sanat,bilim gibi dinamiklerimizi oluşturup ve bunları nesilden nesile aktarıp dünya üzerinde Müslüman Türklük bilincini oluşturacağız .
 • İşte bu diriliş manifestosu ile ideal Müslüman türk gençlerinin yetiştirilmesini sağlayarak bir kültür yozlaşması tehdidi olan mankurtlaşmayı el birliği ile boğup öz kültürümüzü dirilterek diriliş gençliğini ayağa kaldıracağız.
 • Yazıma saygıdeğer yazar Yusuf Kaplan’ın şu sözü ile son veriyorum ; “Genç kuşakları ihmal eden toplumlar ,geleceklerini imha ederler …”
  Genç kuşakları ihmal etmeyelim ki geleceğe umutla bakabilelim …

Selam ve dua ile …
Muhammet Ali Erdoğan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here