Kentlerin Üzerindeki Kirli Şemsiye

1
464

İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için en önemli refleksi nefes almaktır. İnsan, 1 günde ortalama 86 400 Nefes alış verişi yapmaktadır. Hava, vücudumuza ve kanımızda bulunan alyuvarlar ( Oksijen Taşıyan Hücreler)’a diğer maddelerden daha fazla girmektedir. İnsan toplumu günümüzde sanayi,trafik ve ısınmak için kullandığı maddelerin sonucunda atmosferimize karbondioksit salınımını artırmaktadır. Özellikle partikül ve gaz kirleticiler kentlerin üzerinde kirli bir şemsiye gibi durmaktadır. Temiz Havanın  kirlenmesi sonucu, kentlerde yaşayan bireylerin hastalanma oranı artmaktadır. Kelime anlamıyla Hava kirliliği ” partiküller,gazlar,kimsayal ya da biyolojik maddeler gibi atmosferin yapısında bulunan ve insanlar ya da diğer yaşayan organizmaların sağlığını olumsuz etkileyen, çevreye zarar veren bileşenleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Dünya’da yaşayan nüfus sayısı arttıkça köylerin,beldelerin,şehirlerin statüsü ve kullanılabilirliği değişmektedir. Büyük kentlere önlenemeyen göçün sonucunda binalar yükselmiş, yükselen binalar da karbon salınımını artırmıştır. Büyüyen kentlerde trafik, yanlış tasarlanmış kentler ve izolasyonu düzgün yapılamayan binalar karbondioksit salınımında olumsuz  rol oynamıştır. Oksijenimizin temiz hava oranı azaldıkça, insan toplumu bir çok hastalığa maruz kalmaktadır.

Bugün Mega kent diye aktardığımız şehirlerde, mimari ve kentsel tasarım planlamasını düzenleyerek kentlerimizde yaşayan insanların sağlıklı yaşam sürmelerini sağlayabiliriz.

Nedir bu önlemler?

  • Yüksek yapılaşma yapılırken; yapılarda LEED Sertifikası olma zorunluluğu getirilmelidir.
  • Yeşil Çatı sistemleri geliştirilmeli ve kullanımı teşvik edilmelidir.
  • Toplu taşıma sistemlerini geliştirilerek, trafikte var olan araç sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
  • Sanayi bölgeleri; şehirlerden uzak bölgelere kurularak etrafında Co2‘yi emen ağaçlandırma yöntemleri geliştirilmelidir.
  • Toplum bilinçlenmeli ve geri dönüşüm sıkı kontrol edilmelidir.
  • Gereksiz arsa kullanımına izin verilmemeli, parselizasyon ve imar durumu toprak kaybını en aza indirgenecek şekilde düzeltilmelidir.
  • Yenilenebilir Enerji kaynakları geliştirilmeli, Güneş, Rüzgar ve Su sistemlerinden enerjiye dönüşüm artırılmalıdır.

 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here