İhale Süreçleri

0
465

 

İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakılacağını gösteren ve ihale yetkilisinin onayı sonrası sözleşmenin imzalanması ile tamamlanacak olan işlemlerdir.

İhale süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi için gerek duyulan mal veya hizmet ya da yapım işlerinin satın alınabilmesi için gerekli olan ikinci adım, bunların ihtiyacı giderebilecek niteliklerinin detaylı olarak tespit edilmesidir. Tespit edilen bu özelliklere ve teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnameler, ihale dokümanının bir parçasıdır ve ihaleyi düzenleyen idareden satın alınır. İhaleler farklı disiplinlere sahip olabileceği gibi genel olarak Kamu İhale Kurumu’na bağlı olan ihaleler; Açık İhale Usulü, Belirli İstekliler Arasında Ön Yeterlilik Usulü ve Pazarlık Usulü olmak üzere üç farklı usullerde gerçekleştirilebilir.

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Gerçekleştirilecek olan işe göre anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi, birim fiyat sözleşmesi veya ikisinin de kısmi olarak kullanılacağı karma sözleşme yapılabilir. Danışmanlık hizmeti alımları dışındaki ihaleler için temel ihale usulü açık ihale usulüdür. Kanunda açıkça farklı bir düzenleme getirilmedikçe, ihalelerin bu usule göre yapılması zorunludur. Açık ihale usulünde asgari teklif verme sayısı öngörülmemiştir. Belli istekliler arasında ihale usulüne göre yapılacak olan ihalelerde, ön yeterlik değerlendirmesi yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Ön yeterlik kriterleri ve uygulanacak esaslar idare tarafından hazırlanan ihale dokümanlarındaki ön yeterlik şartnamesinde belirtilir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda idarece davet edilen adaylar teklif verebilirler. Ancak ihaleye davet edilen yani yeterli bulunan aday sayısı 5’ten az ise veya teklif veren istekli sayısı 3’ten az ise ihale iptal edilir. Anahtar teslim götürü bedel, birim fiyat veya karma sözleşme türleri uygulanabilir. Pazarlık usulü belli istekliler arasında gerçekleştirilen ihale usulüdür.

Pazarlık usulünün kullanılabilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinde bahsedilen şartların açık şekilde gerçekleşmiş olması gereklidir. İstekliler, düzenlenen ihalenin ihale tarihinde, daha öncesinde belirtilen şartnamelere uygun olarak hazırlamış oldukları ihale dosyalarını ilgili idareye teslim ederler. İhale usulüne göre incelenen dosyalar, ihale komisyonu tarafından karara bağlanır ve yetkililer tarafından onaylanır. İhale sonucu ilgili standart forma uygun olarak tüm isteklilere bildirilir.

Merve Genç
-Mimar-

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here